http://www.youtube.com/watch?v=nGP5weQNDY8

Loading...

30 November 2010

Europos Taryba pradėjo naują agitacinę kovą prieš vaikų seksualinį išnaudojimą

 1 iš 5 vaikų Europoje yra seksualinio prievartavimo auka
Vienas iš penkių“ kampanija (http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp), taip pavadinta
todėl, kad vienas iš penkių vaikų Europoje yra seksualinio prievartavimo auka, turi taip pat ir tikslą gerinti tarptautinį bendradarbiavimą nusikaltusiųjų patraukimui baudžiamojon atsakobybėn.  

Jos pagrindinis tikslas yra išmokyti ketverių-septynerių metų amžiaus vaikus naudotis savo teise neleisti peržengti ribos ir išsipasakoti apie prievartavimą.

Ši kampanija vykdoma per televizijos reklamą, knygą ir internetinę svetainę.Jos pagrindinė dalis – Apatinių rūbelių taisyklė – paprastas vadovas, kaip tėvams paaiškinti vaikams, kur svetimi neturi jų liesti, kaip reaguoti ir kur kreiptis pagalbos.

„Kasdien vaikai išnaudojami dažniausiai tų, kuriais jie pasitiki: tėvų, mokytojų ir institucijų vadovų“, - pasakė Maud de Boer Buquicchi, Europos Tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotoja, kampanijos atidarymo ceremonijoje.

„Mes turime padėti jiems išsiveržti iš tų keturių sienų ir kam nors papasakoti kas vyksta.“

Televizijos reklamoje rodomas animacinis žalias vaikutis, kuris leidžia ryškiai nuspalvintą didžiulę ranką glostyti jo galvą ir pakutenti, bet piktai reaguoja, kai ranka paprašo paliesti kūno vietas po apatiniais rūbeliais.Kampanija pasirodo po pernykščio Romos katalikų bažnyčios seksualinio išnaudojimo skandalo paviešinimo.

„Mes nenorime užtraukti gėdos Katalikų bažnyčiai, bet yra žinoma, kad vaikai globos institucijose, kitaip nei normaliomis socialinėmis aplinkybėmis yra ypač lengvai pažeidžiami,“ - naujienų agentūrai pasakė ponia de Boer Buquicchio. „Kol nevėlu reikia imtis tam tikrų priemonių religinėse ir valstybinėse vaikų globos institucijose.“

Šaltinis: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11867159
Child sex abuse campaign launched by Council of Europe

 One of Five  children in  Europe is a victim of sexual abuse'
The Council of Europe has launched a new campaign to fight sexual violence against children.

The One in Five campaign (http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp) , so named because one child in five in Europe is a victim of sexual abuse, is also aimed at improving international co-operation on persecuting offenders.

It aims to teach children aged four to seven about their rights to set limits and speak out against abuse.

The campaign is being promoted through a TV advert, a book and a website. It centres around the Underwear Rule - a simple guide to help parents explain to children where others should not try to touch them, how to react and where to seek help. 

"Children are abused every day, often by those they trust: parents, teachers or authority figures," said Maud de Boer Buquicchio, deputy secretary-general of the Council of Europe, at the opening ceremony in Rome of the campaign.

"We need to help them break out of the four walls of the home and tell someone what's happening."

The TV advert features a green cartoon child who gives permission to a large, brightly-coloured hand to pat him on the head and tickle him, but reacts angrily when the hand asks if it can touch parts of his body covered by his underwear.

The campaign comes in the wake of the sex abuse scandal in the Roman Catholic Church which came to light last year.

"We don't want to stigmatise the Catholic Church in particular... but it's true that children in institutions outside the normal social circuit are particularly vulnerable," Ms de Boer Buquicchio told the AFP news agency.

"We need appropriate elements in place in religious and state-run institutions before it's too late," she added.

Kodėl Seimas tyli it burną prisisėmęs, ir niekaip nevertina Generalinės prokuratūros nusikaltimų?

S. Šedbaras [Eltos nuotr.]
Po to, kai LL gavo neginčijamus įrodymus, kad Drąsiaus Kedžio dukra buvo prievartaujama, o Generalinė prokuratūra sąmoningai slėpė šį nusikaltimą ir pedofilus, redakcija kreipėsi į Seimo narius, kurie, mūsų nuomone, dar turi šiek tiek sąžinės. Jiems buvo pateikti tokie klausimai
“Laisvo laikraščio” klausimai Seimo nariams:

1. Kodėl Seimo nariai leidžia Generalinei prokuratūrai slėpti pedofilijos bylos nusikaltėlius ir nedaro nieko, kad šie nusikaltimai būtų išaiškinti?

2. Kaip vertinate tą aplinkybę, kad kitos prievartautos mergaitės, Violetos Naruševičienės dukros sveikata sutriko kaip tik 2006-2008 m., kai ją galimai prievartavo pedofilai, ir liudytojai G. Čereškevičius ir R.Bagzevičius parodė, kad esant funkciškai padidėjusiai mergaitės tiesiajai žarnai, kaip viena iš tokio sutrikimo alternatyvų gali būti sąlygota lytinių santykių su mergaite per tiesiosios žarnos išeinamąją angą? Kaip vertinate prokuratūros darbą, kad jie šios parodymus įvertino kaip įrodymą, kad mergaitė nebuvo prievartauta?

3. Kaip vertinate tai, kad pedofilijos bylos tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros vyr. prokuroro pav. Brunonas Maculevičius, kurio broliui FNTT dar 2007 m. buvo iškėlusi bylą dėl PVM pasisavinimo organizavimo, ir vėliau šią byla numarino?

4. Kaip vertinate tą aplinkybę, kad D.Kedžio dukros parodymus, kuriuose ji daug kartų papasakojo, kaip pedofilai jai kaišiodavo savo lytinius organus į įvairiais kūno vietas, įvertino tik kaip lytinį priekabiavimą?

5. Kaip vertinate Seimo Teisės ir teisėtvarkos komisijos pirmininko S.Šedbaro darbą, kuris turėtų kontroliuoti prokuratūros darbą?

6. Kas iš Seimo narių, jūsų nuomone, gali būti toks įtakingas, kad priverstų teismus ir prokuratūrą dirbti ne teisingumo, o nusikaltėlių labui?

7. Kaip vertinate naujojo generalinio prokuroro Valio darbus tiriant pedofilijos bylą?

Šie klausimai buvo pateikti ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui konservatoriui Stasiui Šedbarui, kuriam bent jau formaliai už savo darbą turi atsiskaityti Generalinė prokuratūra. Būtent S.Šedbaro nuomonė mums buvo pati svarbiausia, nes ir kiti Seimo nariai, pvz., J.Razma, nurodė S.Šedbarą kaip kompetentingą atsakyti į šiuos klausimus. „Tikiuosi, kad į Jūsų klausimus atsakys Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai, kurie yra atsakingi už prokuratūros parlamentinę kontrolę”, - trumpą atsakymą parašė J.Razma. Tačiau S.Šedbaras neatsakė nieko.

Kodėl Seimas tyli it burną prisisėmęs, ir niekaip nevertina Generalinės prokuratūros nusikaltimų? 

Anglijos lietuviai palaiko judėjimų pareiškimą Prezidentei ir teisėsaugos vadovybei dėl D.Kedžio dukrelės

A. Koroliovos nuotr. www.balsas.lt
Didžiosios Britanijos lietuviai kreipėsi į LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, teisingumo ministrą Remigijų Šimašių, vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį, generalinį prokurorą Darių Valį ir generalinį policijos komisarą Vizgirdą Telyčėną , prašydami atsižvelgti į D.Kedžio dukrelės interesus ir pakeisti pasimatymų su biologine motina L.Stankūnaite vietą.

„Mes, Didžiosios Britanijos lietuviai, išreiškiame susirūpinimą dėl D.Kedžio dukrelės priverstinių pasimatymų su biologine motina L. Stankūnaite, kurie vyksta viename iš Kauno policijos komisariatų. Tokia aplinka nėra tinkama mažametės susitikimams su biologine motina, kadangi minėta aplinka traumuoja mažametę, ypatingai, kaukėtų apsauginių apsupty, kurie lydi mergaitę“, - rašoma Anglijos lietuvių pareiškime.
„Remiantis Vaiko teisių konvencijos, prie kurios Lietuva prisijungusi 1992 01 18, ratifikuota 1995 07 03, 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje įtvirtinta nuostata, kad: imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai. Reikalaujame, kad nors kartą būtų ginamas vaiko interesas ir pasimatymų vieta būtų pakeista į kitą aplinką, kuri mažiau traumuotų mergaitę, pavyzdžiui, į vaikų darželį, kurį lanko D.Kedžio dukrelė“, - savo pareiškime Prezidentei ir teisėsaugos vadovybei rašo Anglijos lietuviai.

„Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, mes, Didžiosios Britanijos lietuviai, išreiškiame palaikymą išplatintam pareiškimui dėl D. Kedžio dukrelės pasimatymų su biologine motina vietos pakeitimo, o sprendžiant mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo klausimą teisme metu, pageidaujami, kad būtų atsižvelgta į mažametės nuomonę bei norus ne tik vykdant imperatyvūs LR CK 3.164 str. 1 d., LR CK 3.177 str., Civilinio Proceso kodekso 380 str., t.y., kad teisme būtų išklausyta mergaitės nuomonė, nes ji savo nuomonę sugeba išreikšti, reikalavimai. Tą gali padaryti teisėjai tiesiogiai, neįtakojant nei globėjai, nei motinai. Į mergaitės nuomonę ir norus teismas privalo atsižvelgti. Nagrinėjant minėtą klausimą dėl mažametės gyvenamosios vietos nustatymo reikalaujame, kad būtų atsižvelgta į Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnio, 2 dalį, kurioje sakoma, kad vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka“, - rašo šiandien Lietuvos Prezidentei ir teisėsaugos vadovams išsiųstame laiške Anglijos lietuviai.

Šaltinis: http://www.komentaras.lt/?p=4836

28 November 2010

Teismo ekpertai pripažino kad mergaitė nemeluoja

 

Dienos klausimas: jeigu jau ne kartą ekpertizės pripažino, kad mergaitė nemeluoja tai kodėl visi kaltinimai A.Ūsui buvo atmesti ir byla toliau marinama?

27 November 2010

,,Teisingumo maršas” jau tampa tradiciniu renginiu

Tomo Raginos nuotr.
Lapkričio 26 dieną Kaune įvyko ,,Teisingumo maršas”-pilietinė demonstracija Kauno centre. Šis renginys prasidėjo 16 valandą, bet kai kurie demonstracijos dalyviai būriavosi dar prieš dvidešimt minucių iki renginio , svarstė paskutines aktualijas-tai, kad teisėjai Neringai Venckienei ketinama iškelti baudžiamają byla. Susirinkusių piliečių manymu, tai atviras susidorojimas su N.Venckiene, norima vykdyti grubų spaudimą ir susidoroti su iššūkį korumpuotiems klananms metusia drąsia teisėja. 

,,Teisingum o maršą” organizavo įvairūs pilietiniai judėjimai-,,Drasiaus kelio” judėjimas, judėjimas ,,Vytis”, Visuomeninė piliečių sąjunga, Tautos ateities forumas, Kauno Jungtinis demokratinis judėjimas, Gausių šeimų bendrija, Radviliškio Jungtinis demokratinis judėjimas, nukentėjusių nuo teisėsaugos asmenų organizacija ,,Desperacija“. 16 valandą demonstracija, kurios dalyvių gretose buvo apie 130 žmonių, prasidėjo nuo Šv.Mykolo Archangelo(Įgulos) bažnyčios, maršrutas vedė per miesto centrą iki Muzikinio teatro sodelio, kur sustota keliolikai minučių, išklausyti trumpi pasisakymai. ,,Teisingumo maršo“ dalyvių gretose buvo daug žinomų veidų- kunigas Jonas Varkala, Seimo narys Saulius Stoma, ,,Drąsiaus kelio“ judėjimo valdybos nariai Irena Malinauskienė, Raimundas Čiegis, Viktoras Narvilas, judėjimo ,,Vytis“ nariai Violeta Anankienė, Juozas Vaikšnoras, Edvardas Satkevičius, pedagogė, įvairių akcijų iniciatorė Danutė Maslauskienė, Kauno JDJ nariai Romas Matelis, Česlovas Kasperavičius ir kiti aktyvūs įvairių pilietinių akcijų dalyviai.

Demonstracijos dalyviai nešė Lietuvos ir įvairių judėjimų vėliavas, plakatus su šūkiais: ,,Reikalaujame tirti Drąsiaus Kedžio nužudymą“, ,,Mes prieš teisę be teisę be teisingumo“, ,,Oligarchų klasės hegemonijai-NE!“, ,,Tvarkai ir teisingumui-TAIP!“. ,,Teisingumo maršai“ vyks ir ateityje, tai bus tradicinis renginys, kuriame galės dalyvauti įvairių pilietinių organizacijų ir profsąjungų atstovai, ir visi Lietuvos likimui neabejingi piliečiai.

Giedrius Grabauskas-Karoblis 'XXI Amžius'

Žiūrėti video įrašą: http://www.ustream.tv/recorded/11115171


21 November 2010

Stop systematic cover-up of paedo-criminality and corruption in Lithuania


 In 2009 D. Kedys, 37, father of 5 year old Deimantele Kedytė, contacted authorities to report the sexual assault of his daughter by 3 men: Andrius Ūsas, ex-Head of the Kaunas branch of Labour Party, Jonas Furmanavičius, judge of Kaunas County Court, and a third blond-haired man Aidas. This case wasn’t being investigated until months later, when D. Kedys went public with his evidence: a video of his daughter explaining her ordeal http://www.youtube.com/watch?v=hHMSBXcqIhU.

On October 5th, 2009, judge J.Furmanavičius and Violeta Naruševičienė (accused of helping to prostitute the girl) were found dead with gun wounds. On April 18th 2010, D. Kedys was found dead with a gun next to his body, close to a water reservoir. Official version-choking on his stomach contents due to an alcohol consumption.On June 13th 2010, main suspect A. Ūsas’s body was found close to a pond. Official version- drowning due to the heart failure and alcohol consumption.

This case involves multiple deaths, cover-ups of evidence, ambiguous tactics, false accusations and deliberate misinformation by the prosecution. In addition, D.Kedys’s sister N. Venckienė is being subjected to a continuous harassment by the prosecution and smear campaigns in the press. Same tactics were also used in other famous cases i.e. VSD officer’s A. Pociūnas death.
 Lithuania deserves an honest, fair and transparent legal system. We hereby sign this Petition and call upon the President, Government and Parliament of the Republic of Lithuania to address this matter and act immediately according to the obligations to their people.
The following petition http://www.gopetition.com/petition/38256.html is to ensure the prosecutors that investigated D.Kedys case: R. Petrauskas, A. Kliunka and K. Betingis are subjected to an official investigation and disciplinary actions in the eyes of the law for their actions that involved: deceiving the public about the evidence, falsely accusing D.Kedys of 2 murders as apparent after the press conferences on 17/04/10, and 22/04/10, using tactics that delayed the case as well as withholding important information.