http://www.youtube.com/watch?v=nGP5weQNDY8

Loading...

25 December 2010

'Londono Lietuvių Už Teisingumą' Sveikinimas Prezidentei D. Grybauskaitei

JE Lietuvos Resbublikos Prezidenė D. Grybauskaitė
Londonas,
2010 12 25
JE Prezidentei D.Grybauskaitei

Sveikiname Jūsų Ekselenciją su Šv.Kalėdomis ir Naujaisiais metais, linkėdami pateisinti šiam atsakingam postui Jus išrinkusios tautos lūkesčius ir neprarasti jos pasitikėjimo.

Apžvelgiant praėjusius, daugeliu atžvilgiu sunkiais išbandymais ir didžiuliu Lietuvos visuomenės susiskaldymu pasižymėjusius metus, negalime nepriminti, JE Prezidente,  ką neabejotinai puikiai žinote, kad kaip tauta esame pasiekę kritinę ribą ir mirštame. Serganti visuomenė naikinasi (savižala) arba mato vienintelį būdą išgyventi – emigruoti.

Ekspertų nuomone Lietuva išgyvena pasaulėžiūros, vertybių ir moralės normų devalvaciją, o socialinė atskirtis Lietuvoje įgauna dar didesnį pagreitį. Valstybės ir asmens intereso gynimu turinčios užsiimti valstybės institucijos - teismai, VSD, FNTT, STT, GP, VTAT - atvirai veikia prieš valstybę ir jos piliečius, grubiai pažeidinėdamos LR Konstituciją, kitais įstatymais ir konvencijomis įtvirtintas žmogaus ir mūsų mažiausiųjų piliečių teises. Per dvi dešimtis neteisybės metų mirė moralė, po to - dora, o dabar mūsų akyse marinama tiesa ir teisingumas, Jums, atleiskite, pasyviai  stebint…

Valstybingumo erozija, kurios nori nematyti patogiuose kabinetuose saugiai užsidarę, privilegijomis iki gyvos galvos apsirūpinę ir kompromatais susaistyti funkcionieriai, palaikoma nė kiek nemažėjančių korupcijos mastų, yra tiesioginė visiškai supuvusios, nedesovietizuotos teisėsaugos sistemos pasekmė. Jūsų paskirtasis Generalinis prokuroras D. Valys jau įrodė savo neįgalumą jam patikėtoje misijoje reformuoti generalinę prokuratūrą, kurios veikla vėl ir vėl visuomenei atsiveria naujomis piktžaizdėmis, tokiomis kaip Sausio 13-osios įvykių , V.Pociūno žūties aplinkybių, E.Kusaitės, Gatajevų, Kauno pedofilijos ir nesiliaujančių finansinių nusikaltimų bylų užsitęsę arba nutraukti tyrimai. Jie vykdomi pagal tą patį, lengvai atpažįstamą scenarijų: tyrimo vilkinimas, bylų skaidymas į epizodus ir marinimas. Pastaruoju laikotarpiu išryškėjo naujos tendencijos, kaip įrodymų fabrikavimas ir vengimas tirti alternatyvias bylų dalyvių ir liudininkų žūčių itin keistai pasikartojančiomis, žmogišką orumą žeminančiomis  aplinkybėmis, versijas. Ką jau bekalbėti apie viešai dalintus ir kaip tikėtasi sulaužytus pažadus kreiptis pagalbos į daugiau kompetencijos turinčias tarptautines institucijas. Tuo savo žmonėms ir pasauliui demonstruojama, kokia Lietuvai bevertė yra jos piliečių gyvybė, garbė ir orumas. Suaktyvėjusią visuomenę bandoma įbauginti tuo, kaip lengvai sunaikinamas yra kiekvienas iš mūsų.

Visuomenės negali negluminti ir nepiktinti žmogaus orumą žeminantys epitetai viešuose pasisakymuose iš aukštų tribūnų, dėl antikonstitucinio pobūdžio neįmanomi ir neleistini demokratinės visuomenės valstybės pareigūnams, tačiau stebėtinai gajūs ir toleruojami Lietuvoje, tuo pat metu, kai privati nuomonė yra persekiojama ir baudžiama. Deja, nebaudžiamas nekaltumo prezumpcijos pažeidinėjimas, kai nuosprendžius be teismo melagingai skelbia prokurorai, panaudodami juodąsias technologijas visuomenės nuomonės formavimui žiniasklaidos priemonėmis. Dvigubų standartų taikymas, bylų falsifikavimas ikiteisminio tyrimo institucijose, teismuose ir jų priežiūros dariniuose tampa norma. Todėl, nesilaikant LR Konstitucijos ir pažeidžiant piliečių teises, vykdomi uždari teismo procesai. Tai byloja apie teisinės valstybės nebuvimą, pakerta ir taip menką pasitikėjimą valstybe, norą joje gyventi, jai dirbti ir kurti, demoralizuoja visuomenę, didina įtampas ir ją naikina.

Tik nuo apačios iki viršūnių korumpuotoje Lietuvoje įmanomi tokie paradoksalūs procesai, kurie seka po Seimo parlamentinių tyrimų. Kaip antai, griežtos Teisės ir teisėtvarkos komiteto 2009m. lapkričio mėn. išvados dėl itin blogo D.Kedžio bylos tyrimo, baigiasi visiškai priešingais GP veiksmais - tyrimo tolesniu vilkinimu (užsitęsusiu jau du metus!), nusinešusiu dar daugiau gyvybių, nepagrįstu jos nutraukimu, daugybiniais procesiniais pažeidimais,  nukentėjusiųjų persekiojimu, įtakojant teismus bei kitas valstybines institucijas, ir galiausiai visiškai absurdišku prokurorų, kurių klaidos ir neveikimas jau prieš metus laiko pripažintos ir pateiktos išvadose, nebaudžiamumu, kenkimu byloms ir tolesniu buvimu vadovaujančiuose postuose, ciniškai visiems deklaruojant teismų ir prokuratūros nepriklausomumą.

Linkėdami laimingų Naujųjų metų Jums ir visai Jūsų komandai, nuoširdžiai prašome atkreipti dėmesį bei imtis neatidėliotinų priemonių pagal Jums Konstitucijoje suteiktas galias, pradedant esmines teisėsaugos institucijų reformas, tarp kurių neabejotinai turėtų būti teismų reforma  visuomenės dalyvavimo užtikrinimui teisingumo vykdymo procese, Generalinio prokuroro D.Valio, jam pavaldžių susikompromitavusių, nusikalstamas veikas pagal LR Konstituciją įvykdžiusių prokurorų visose rezonansinėse bylose atstatydinimas bei esminės desovietizacijos visoje teisėsaugos sistemoje reformos inicijavimas.

Su tolimesne griaunamąja nusikaltimų dangstymo ir bendradarbiavimo su priešiškų užsienio valstybių jėgos struktūromis  teisėsaugos veikla Lietuva, kaip suvereni valstybė, neturi ateities. Tam priešintis yra Jūsų ir mūsų konstitucinė teisė. Prie to prisideda ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių piliečiai, atidžiai stebintys Kauno pedofilijos bylos eigą: http://www.gopetition.com/petition/38256.html

Pagarbiai,
"Londono lietuviai už teisingumą" grupė
London Lithuanians for Justice

16 December 2010

Atviras laiškas LR Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetui

Gerbiamieji Seimo nariai,

Norėtume priminti, kad 2009m lapkričio mėn. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadose dėl D.Kedžio bylos tyrimo buvo teigiama:

Teisės ir teisėtvarkos komiteto nuomone, pakako duomenų ikiteisminį tyrimą atlikti ne tik dėl galimo nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 153 straipsnyje, bet ir dėl nusikaltimo, numatyto 150 straipsnio 4 dalyje (Seksualinis mažamečio prievartavimas). Pagal BK 11 straipsnio 6 dalį pastarasis nusikaltimas priskiriamas labai sunkiems ir jį tiriant būtų buvę galima atlikti reikalingus operatyvinius veiksmus. Tačiau tik tyrimą perdavus Vilniaus apygardos prokuratūrai,  buvo įteiktas naujas pranešimas apie įtarimą padarius nusikaltimus, numatytus ne tik BK 153 straipsnyje, bet ir 150 straipsnio 4 dalyje.

Kad prokuratūra tai atlikti vengė, pateikdama įvairiausias komiteto neįtikinusias priežastis, taip pat paminėta. Todėl išvadose konstatuojama:

Generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai, kiti Generalinės prokuratūros pareigūnai, atsakingi už ikiteisminio tyrimo, pradėto pagal D. Kedžio skundą (skundus), kontrolę, neužtikrino Baudžiamojo proceso kodekso 2, 164, 176 straipsniuose ir Prokuratūros įstatymo 4, 17 straipsniuose nustatytų prerogatyvų koordinuoti nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo veiksmus, pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika, nustatyti prokurorų padaryti proceso įstatymų pažeidimai.[ ]

Nei Kauno apygardos prokuratūra, perėmusi šį ikiteisminį tyrimą, nei Generalinė prokuratūra netyrė, kas kaltas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūroje atlikto ikiteisminio tyrimo trūkumų, nesprendė, kokios drausminės priemonės taikytinos kaltiems pareigūnams, kokių organizacinių priemonių reikia imtis, kad ikiteisminiai tyrimai Kauno miesto apylinkės prokuratūroje būtų kontroliuojami ir (arba) atliekami operatyviai ir kvalifikuotai.

Įvertinus šią informaciją ir praėjus metams laiko nuo šių išvadų pasirodymo Seimui ir Teisės ir teisėtvarkos komitetui adresuojame šiuos klausimus:

1.   Ar pedofilijos bylos nutraukimas dėl vienintelio įtariamojo mirties paneigia patį dviejų mažamečių mergaičių seksualinio išnaudojimo, tvirkinimo (ar net galimo prievartavimo) faktą, ką patvirtinote prieš metus laiko? 

2.   Kodėl dėl teisėsaugos klaidų sudaromos prielaidos nukentėjusiai mažametei būti grąžintai jos neauginusiai, abejotinos reputacijos ir neaiškiais būdais pragyvenimą uždirbančiai biologinei motinai, prieš kurią liudija mergaitė?

3.   Kodėl nepaisant teismo nutarties L.Stankūnaitei nepareikšti kaltinimai, jei jie   buvo  pareikšti A.Ūsui, kuris be motinos dalyvavimo negalėjo įvykdyti jokios nusikalstamos veikos mergaitės atžvilgiu?

4.   Kuri iš dviejų viena kitai prieštaraujančių tos pačios kompetencijos (Vilniaus ir Panevėžio apygardų) teismų nutarčių vykdytina, kuri ne ir kodėl? Kodėl Lietuvos teisinėje sistemoje sudarytos prielaidos tokiam labai akivaizdžiai šališkam, antikonstituciniam ir pasirinktinai vykdomam teisingumui?

5.   Kodėl Lietuvoje, kitaip nei visame pasaulyje, pajamų kilmė galimų nusikaltimų laikotarpiu nevertinama kaip svarus įrodymas tokios nusikalstamos veikos, kaip vaikų pardavinėjimas seksualiniam tenkinimui? 

6.   Ką per metus laiko nuveikė Seimas ir jo Teisės ir teisėsaugos komitetas ir generalinė prokuratūra, kad panašiais atvejais būtų užtikrintas operatyvus ikiteisminis tyrimas, užkirstas kelias nusikalstamoms veikoms prieš mažamečius vaikus ir su tuo susijusioms žudynėms? 

7.   Kaip įgyvendintas siūlymas sudaryti darbo grupę, kuri per keturis mėnesius išanagrinėtų Lietuvos prokuratūros teisinės padėties ir vietos valstybės valdžios institucijų sistemoje kaitos, taip pat prokuratūros sistemos ir vadovaujančių pareigūnų tarnybos eigos pakeitimo galimybes ir parengtų atitinkamus teisės aktų, tarp jų ir Konstitucijos, pakeitimo ir papildymo projektus?

8.   Kuo paaiškinti, kad už komiteto vertinimu visiškai sužlugdytą ikiteisminį tyrimą vadinamojoje Kauno pedofilijos byloje Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorai Z.Burokas ir K.Gudžiūnas iki šiol vadovauja visos šalies ikiteisminio tyrimo kontrolei, o Kauno apygardos vyriausias prokuroras K.Betingis grąžintas į pareigas, o buvęs generalinis prokuroras A.Valantinas dirba teisėju, nors komitetas siūlė Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui principingai įvertinti visų ikiteisminį tyrimą vykdžiusių, kontroliavusių ir prokurorams vadovavusių pareigūnų veiksmus? 

9.   Kodėl per viešojo informavimo priemones apie J.Furmanavičiaus ir V.Naruševičienės žūties aplinkybes viešai melavę, grubiai pažeidę LR Konstituciją, prokurorai A.Kliunka, R.Petrauskas, K.Betingis nesulaukia jokių drausminių nuobaudų ir iki šiol dirba vadovaujantį darbą prokuratūroje, nors generalinis prokuroras D.Valys GP svetainėje deklaruoja: Prokuroras privalo gerbti teisinės valstybės principus, nekaltumo prezumpciją, pagrindines žmogaus teises ir laisves, žmonių akyse būti jų saugumo garantas ir teisėtų interesų gynėjas“?

10. Ar generalinis prokuroras D.Valys yra kompetetingas eiti šias pareigas, jei generalinėje prokuratūroje iki šiol nepradėta jokia esminė šios institucijos reforma, o jam patarinėja susikompromitavę ir visuomenės pasitikėjimą praradę, nekontroliuojami ir nebaudžiami įstatymų nesilaikantys pareigūnai, ir viešiesiems ryšiams su visuomene patarėja viešai pareiškia ją ignoruoti? 

12 December 2010

E. Žiobienės Stogas

E. Žiobienė (www.balsas.lt)
Politikai išsidavė, kokią pusę jie palaiko: visuomenę ir Lietuvių tautą ar sistemą? Tai sąrašas Seimo narių, kurie balsavo neigiamai už vaikų teisių inspekcijos vadovės E.Žiobienės atstatydinimą iš užimamų pareigų.

Puiku būtų, jei visi įsimintumeme šias pavardes ir daugiau nebalsuotume už juos.


Seimo nariai, balsavę prieš E.Žiobienės atsistatydinimą:


Povilas Andriukaitis Mindaugas Bastys Antanas Baura

Danutė Bekintienė Bronius Bradauskas Kęstutis Daukšys

Jonas Jagminas Edmundas Jonyla Jonas Juozapaitis

Česlovas Juršėnas Justinas Karosas Gediminas Kirkilas

Arminas Lydeka Donalda Meiželytė Svilienė Juozas Palionis

Bronius Pauža Aušrinė Pavilionienė Milda Petrauskienė

Jonas Pinskus Ramelis Konstantas Julius Sabatauskas

Algimantas Salamakinas Rimantas Sinkevičius Algirdas Sysas

Jonas Stanevičius Andrius Šedžius Irena Šiaulienė

Mantas Varaška Birutė Vėsaitė Julius Veselka

Arvydas Vidžiūnas Edvardas Žakaris Stanislovas Giedraitis

Seimo nariai, susilaikę balsuojant dėl E.Žiobienės atsistatydinimo

Remigijus Ačas Vilija Aleknaitė Abramikienė Arvydas Anušauskas

Vaidotas Bacevičius Virginija Baltraitienė Vytautas Bogušis

Saulius Bucevičius Dainius Budrys Valentinas Bukauskas

Algis Čaplikas Laimontas Dinius Algimantas Dumbrava

Arimantas Dumčius Audrius Endzinas Vydas Gedvilas

Vytautas Grubliauskas Egidijus Klumbys Kęstas Komskis

Jonas Liesys Petras Luomanas Kęstutis Masiulis

Vitas Matuzas Artūras Melianas Gediminas Navaitis

Antanas Nedzinskas Česlovas Stankevičius Arūnė Stirblytė

Stasys Šedbaras Žilvinas Šilgalis Ona Valiukevičiūtė

Pranas Žeimys Remigijus Žemaitaitis

Buvo gudruolių, kurie paprasčiausiai neatvyko į posėdį

Iš 139 seimūnų rytiniame posėdyje užsiregistravo 126. Neatėjo šie 13:

Auštrevičius Petras LSF Ažubalis Audronius TSLKDF Butkevičius Algirdas LSDPF

Kašėta Algis Mazuronis Andrius TTF Mikutienė Dangutė DPF

Olekas Juozas LSDPF Pečeliūnas Saulius TSLKDFRutkelytė Rūta TSLKDF

Sacharuk Aleksandr KPF Šukys Raimondas JF Zuokienė Agnė MG

Žilinskas Rokas KPF

Prieš balsuojant dėl Žiobienės 13:25:08 užsiregistravo jau tik 100, t.y. dar 26 dingo:


Babilius Vincas, JF Dagys Rimantas Jonas, TSLKDF Dautartas Julius, TSLKDF

Glaveckas Kęstutis, LSF Graužinienė Loreta, DPF Gražulis Petras, TTF

Jankauskas Donatas, TSLKDF Juknevičienė Rasa, TSLKDF Kuodytė Dalia, LSF

Masiulis Eligijus, LSF  Petkus Almantas, TTF Ramonas Jonas, KPF

Ručys Rimas Antanas, TTF  Saudargas Paulius, TSLKDF Simulik Valerijus, MG

Smetona Rimantas, TTF  Starkevičius Kazys, TSLKDF Steponavičius Gintaras, LSF

Šimėnas Jonas, TSLKDF Tamašauskas Erikas, LSF Teišerskytė Dalia, LSF

Uoka Kazimieras, TSLKDF Valinskas Arūnas, JF Valinskienė Ingrida, JF

Vareikis Egidijus, TSLKDF  Zingeris Emanuelis, TSLKDF

Šaltinis: http://valstybe.wordpress.com/2010/11/18/pedofilijos-bylos-stogas/

6 December 2010

Who will win the custody of Deimante Kedyte-you decide!

D. Kedyte

Kedainiu District court in 2 weeks time (20th of December) will decide who gets the legal custody of Drasius daughter: his sister N. Venckiene or the girl's mother L. Stankunaite-who according to the girl's statements have taken part in pedophilia cover up and benefited from her daughter's abuse.

Drasius daughter has made various statements about her mother's involvement in the abuse and stated that on a number of occasions her mother took her to meet the men that molested her. The abuse took place at the mother's flat amongst other places and this would not have been possible without L.Stankunaite's consent: how is it that no charges have been brought to L. Stankunaite until now and she continues to live under the state security protection?

 

5 psychological assessments have proven that Deimante Kedyte is not fantasizing and her statements are true. It is important to note that the girl had to undergo these assessments on her own without any representatives present. On one occasion she was taken from the kindergarten without her relatives permission to 'Raidos Centras', a special psychiatric  hospital for children, and had to undergo 'treatments' after which she experienced memory loss, had difficulty concentrating and recalled being asked to take medication that she did not required.

Why is it that Lithuanian Government is not inetersted in protecting children's rights?

 

Why is it that no one listens to the little girl who continious to state that she wants to live with her aunt N. Venckiene and not her mother?

 

Who will win this case? Who do you want to win? 

 

Who do you want Drasiaus daughter to live with and what are you going to do if L. Stankunaite gets the full custody of her daughter?

5 December 2010

Šmeižikai turi sulaukti deramo savo kolegų įvertinimo

Praeitą savaitę Teisėjų tarybą kreipėsi į generalinį prokurorą Darių Valį siūlydama pradėti ikiteisminį tyrimą Kauno apygardos teismo teisėjai Neringai Venckienei ir jos motinai Laimutei Kedienei. Joms prašoma pradėti baudžiamąjį persekiojimą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo, nutraukusio bylą verslininkui Andriui Ūsui, įžeidimo.

Paaiškėjo, kad po lapkričio 17-ąją įvykusio teismo posėdžio, kuriame buvo paskelbta nutartis, jog mažametės mergaitės tvirkinimu kaltinamam A. Ūsui yra nutraukta baudžiamoji byla dėl jo mirties, N. Venckienė su L. Kediene žurnalistams drįso piktintis teismo nutartimi.

Abejoms moterims, ypač N. Venckienei, kadangi ji yra teisėja, gali grėsti dideli nemalonumai. Už įžeidžiančius žodžius ji net gali būti pasodinta į kalėjimą: baudžiamasis kodeksas už tokio pobūdžio nusikaltimą numato baudą arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.

Generalinis prokuroras su savo pavaldiniais kruopščiai analizuodamas N. Venckienės ir L. Kedienės pasakymus galės be abejo atsakyti į klausimą, ar moterys sakė netiesą ir tikrai įžeidė teisėjus pavadinusios juos korumpuotais kyšininkais ir banditais, o gal būt atvirkščiai - prokurorai nustatys, kad moterų žodžiuose yra didelė dalis tiesos. Ir tai bus didelė paskata tiems patiems prokurorams pradėti ikiteisminį tyrimą prieš minėtus teisėjus.

Šis Teisėjų tarybos kreipimasis priminė dar vieną primirštą, tačiau labai nemalonų faktą.

Balandžio 22 d. vykusioje spaudos konferencijoje l. e. Generalinis prokuroras Raimondas Petrauskas paskleidė melą, kad šalia nužudyto D. Kedžio rasto pistoleto "IŽ 79-8 Baikal" aptikti DNR pėdsakai yra D. Kedžio, t. y. be jokio teismo nuosprendžio R. Petrauskas pareiškė, kad "žudė vienas Kedys". Apie tai plačiai skelbė visa žiniasklaida, rašė ir EKSPERTAI.EU straipsnyje "Kas per išsiblaškėlis pametė ginklą "IŽ 79-8 Baikal" šalia Kauno marių?".

Nors prokurorai, kaip patys prisipažino, jau sekančią dieną po šios dezinformacijos paskelbimo žinojo, kad jokių biologinių D. Kedžio pėdsakų ant pistoleto “IŽ 79-8 Baikal” nėra, tačiau paneigė šį šmeižtą tik praėjus keturiems mėnesiams po jo paskelbimo, kai galiausiai buvo pričiupti, jog įžūliai meluoja.

Tai šalyje sukėlė bereikalingas įtampas, o vienas didžiausių žiniasklaidos kanalų - dienraščių lyderis ir laikraščio televizijos transliuotojas - iki šios dienos iš inercijos atkakliai kartoja, kad "Kedys žudikas".

Stebina, kad tokie prokurorų veiksmai, kurie net keturis mėnesius sąmoningai skleidė dezinformaciją šioje pedofilijos ir žudymų byloje, iki šios dienos nesusilaukė jokios kolegų reakcijos.

Net ir nebaigusiam vidurinės mokyklos žmogui aišku, kad pasakyti įžeidžiamus žodžius yra viena (ir už tau turi būti griežtai baudžiama), tačiau būnant Prokuratūros pareigūnais net keturis mėnesius iš eilės visais įmanomais žiniasklaidos kanalais skleisti dezinformaciją - visai kas kita. Tai kur kas didesnis nusikaltimas.

Todėl sekdami geru Teisėjų tarybos pavyzdžiu, EKSPERTAI.EU kreipiasi į generalinį prokurorą Darių Valį, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šio fakto - galimai nusikalstamų aukštų prokurorų veikų rezonansinėje pedofilijos ir žudymų byloje. t.y. dėl prokurorų sąmoningai, net keturis mėnesius iš eilės skleisto šmeižto.

Toks ikiteisminis tyrimas turėtų atsakyti į klausimus, kokiais motyvais vedini prokurorai taip ilgai klaidino visuomenę, kodėl ir kokios priežastys skatino prokurorus taip ilgai meluoti. Šmeižikai turi sulaukti deramo savo kolegų įvertinimo.

Ryžtingi prokuratūros veiksmai viešai įvertinant galimai susikompromitavusius prokurorus ženkliai prisidėtų prie teisėsaugos, o ir visos valstybės garbės atkūrimo, ko taip trokšta LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:smeizikai-turi-sulaukti-deramo-savo-kolegu-vertinimo&catid=74:pedofilai-tm&Itemid=93

4 December 2010

„Drąsiaus kelio“ veikla Briuselyje

Tomo Raginos nuotr.
Vakar (Gruodžio 1 d.) aštuonių nevyriausybinės organizacijos „Drąsiaus kelias“ atstovų delegacija, morališkai palaikomi davsios tėvo, per sniego audras Lenkijoje automobiliu įveikusi 1800 km atstumą, atvyko į Briuselį surengti piketą. Gruodžio 2d. rytą jie nuvyko į Europos Parlamentą pareikalauti ES įstatymų dėl pedofilijos nusikaltimų ir vaikų apsaugos taikymo Lietuvoje. Iš jų buvo pareikalauta Belgijos policijos leidimo, be kurio jie negalėjo pasilikti pastate.

10 val. „Drąsiaus kelio“ delegacija atvyko į Princesės de Croy ir Massimo Lancellotti ir nevyriausybinės organizacijos Morkhoven būstinę, kur įvyko ilgas pokalbis, kuriame paaiškinau  situaciją, bei kaip išvengti spąstų. Mes suderinome peticijos ES tekstą ir įvairias veiklas. Aš priėmiau 135 asmenų pasirašytą laišką Romos popiežiui ir pasižadėjau jį perduoti. Mes paskanavome nuostabios lietuviškos dešros, o jie paragavo flamandiškos kavos. Po to, maždaug    apie 13val., mes drauge grįžome į Europos Parlamentą su didžiuliu 4 metrų plakatu su užrašu „Sustabdykite korupciją Lietuvoje“.

Skirtingai nei prieš tai, mums buvo leista fotografuoti protestą. Žmonės mus filmavo ir fotografavo, tačiau spauda nesusidomėjo, nes prancūzakalbėse šalyse Kedžio byla cenzūruojama. Mums nebuvo leista patekti į ES patalpas, nors aš daviau garbės žodį, kad neturime bombų. Todėl piketavome lauke. ES pastato apsaugos darbuotojas paklausė NVO Morkhoven prezidento, ar mes turime leidimą. O šis atsakė: „Taip, žinoma, iš Europos parlamento prezidento“. Tačiau apsaugininkui tai nepasirodė juokinga, ir jis iškvietė policiją. Lietuvių delegacija patikėjo piketą Morkhovenui ir nuėjo apžiūrėti kitų ES  Parlamento pastatų. Tuo metu aš išėjau laukan nešina ES informaciniais leidinukais lietuvių kalba, kai apsaugininkas dar kartą iškvietė policiją, sakydamas, kad man nederėjo sugrįžti.

Mes pridarėme nuotraukų, kurios bus panaudotos filme. Gavau dovanų gražią lietuvišką knygą. Apsikeitėme slaptais kodais bendravimui be Lietuvos ir Belgijos slaptųjų tarnybų nosių kaišiojimo   į mūsų reikalus. Tuomet, apytikriai 14val., „Drąsiaus kelio“ delegacija išvyko dar vieną kartą įveikti 1800 km slidaus kelio per sniego pūgas, kad grįžtų į Lietuvą.


Jacqueline de Croÿ
Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti
Werkgroep Morkhoven

P.S. : Rašydama jau antrąjį laišką, kuriame dar kartą aprašė Drasiaus Kelio delegacijos potyrius Briuselyje, princesė de Croy jau žinojo, kad sniego pūgos Vokietijoje neleido jiems važiuoti greičiau nei 40 km/val. Vairuodami pakaitomis, jie kelionėje praleido 37 valandas, o namus pasiekė tik gruodžio 4d. 3 val. nakties.

Šaltinis:http://www.facebook.com/notes/droit-fondamental/drasiaus-kelias-action-in-brussels/478554034490
Versta: London Lithuanians 4 Justice

Broken Promise by the Prosecution Yet Again: Kedys Blood Samples Have not Reached Swedish Experts

Does this look like a non-violent death to you?
Drasius Kedys case has not reached the Swedish experts still and it is unclear what has happened to the blood samples forwarded to the Prosecutor by Kedys’s relatives.
  
Transfer to Experts is Delayed by Translation Issues

 Although the Attorney General's Office announced that D. Kedys's cause of death will be examined in the Swedish National Institute of Forensic Medicine experts in early November, the documents still have not reached the Swedish Institute.

"Everything has to be translated into Swedish and that is not easy," - said to portal kaunodiena.lt General Prosecutor' of the Organized Crime and Corruption Investigation Department Aidas Mazeika.

So far, it is unclear whether Kedys's sister Neringa Venckiene will get all the answers from the Swedish experts: "There was only a preliminary agreement that Swedish experts will investigate D. Kedys's samples", - A. Mazeika explained.

D. Kedys's relatives made plans to give a list of 30 questions to the Swedish experts with findings  of the prosecutors in the State Institute of Forensic Medicine and conclusions made by the independent expert (hired by the family) who found D.Kedys’s cause of death to be a violent one.

Kedys’s Mother Wants Answers

 The findings of the independent experts conclude that D.Kedys was severely beaten and then probably drowned. However, the official experts state otherwise – he allegedly got drunk and died from choking on his stomach content, and no signs of violence were found on his body.

 Kedys’s mother is stunned by these findings and wants more thorough examination of his death as well answers to her questions related to choking and alcohol levels found in his body.

Source: http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/nelaimes-kriminalai/d-kedzio-mirties-byla-dar-nepasieke-svedijos-315602

Translated by London Lithuanians 4 Justice

Lithuanian Catholics sends the Pope an SOS for little Miss Kedys

We are the group of Lithuanian Catholics who appeal to you as our Sheppard and the Vicar of our Lord Jesus Christ. We ask you to intercede for two sexually abused children whose stories became the tragedy of our whole country.

In 2008 Drasius Kedys appealed to justice system for possible multiple sexual abuse of his four year old daughter and her eight year old cousin. According to the witness of his daughter their mothers were selling children as sexual objects to men. Only two of men among other mentioned in the child’s witness were identified. Both of these men were persons of prominence. The child’s witness was substantiated by five official criminal investigative interviews and four separate psychological evaluations.

Drasius Kedys with the help of his sister Neringa Venckiene, who is a lawyer, sent more than fifty written appeals to different appropriate institutions (starting with the local police department and all the way to the President of Lithuania). In November of 2008 the resonant case of pedophilia began to be investigated, but it was delayed and later obvious attempts to halt the investigation began. After all the facts and convincing evidence that there is a powerful clan of pedophiles in Lithuania was presented to the public, this investigation seems to be in limbo.
On the fifth of October, 2009, the day before the court hearing N. Naruseviciene, who was suspected of selling her 8 year old daughter was killed. One of the suspect pedophiles, a prominent judge J. Furmanavicius was also killed that day. On the same day D. Kedys (the father of the four year old victim) disappeared and was immediately publically accused by procurators of murdering those two people.
The second possible victim of pedophilia eight years old Naruseviciute was taken out of the country by her father (who was previously convicted of crimes 14 times) with the permission of procurators. We have not heard about her wellbeing since she left Lithuania.

On the 17 of April 2010 was found the body of D. Kedys, who died under mysterious circumstances. According to the official version the reason for his death is asphyxia with the content of his stomach. However in the eyes of his family members and in the consensus of at least 5000 people at his funeral D. Kedy’s body was almost unrecognizable due to evidence of extreme torture.

On the 14 of May 2010, thousands of people in Lithuania and around the world opposed the decision of the court to immediately return D. Kedy’s daughter to her mother. Several days later this decision was pronounced invalid.

On the 13 of June 2010 just couple of days before the court Andrius Usas who was a business man, a politician and also the only left alive identified suspect of pedophilia was found dead. According to the official version he drowned in half a meter deep bog. Most people in Lithuania don’t believe this version since the circumstances of his death are very odd. We were most horrified by the child’s witness that A. Usas who was her godfather sexually abused her even on the day of her Baptism with mother’s consent.

In November of 2010 the future of the child is being decided. The judge responsible for her case has already publically declared his opinion that the child needs to live with her mother although her witness (evidence) about mother’s pimping has not been proved as false. The child also expressed her desire to live with her present guardian who is her aunt N. Venckiene.

Since the beginning of the atrocity we have been fighting this evil with prayer and the Eucharist. In the presence of danger thousands of people prayed. People from all walks of life, both prayerful and not, have come together in prayer to save children from the evil of pedophilia. We as Christians can’t be indifferent to the little girl and her mother in the presence of obvious danger when four people had already died in strange circumstances. Volunteers have been doing a vigil 24 hours a day outside this child’s home since May of 2010. Several priests often pray with them by their own initiative. We are very thankful to God for these priests. They encourage us and help to strengthen the faith of all of us. However our Lithuanian bishops have been officially ignoring this story. It is very sad that the Church is not supporting us in the midst of this tragedy which deeply concerns most if not all Lithuanian people.

Situation is becoming more and more hopeless. On the 3rd of November the court made a (closed for appeal) decision to cease all allegations against child’s mother (although the previous decision to investigate allegations against her was not followed through). Therefore there are no legal means for the child’s guardians to protect her. In spite of this decision we are not giving up hope and continue to plead for help from God and His Church.

Two people representing all concerned Catholics spoke to the local bishop Sigitas Tamkevicius and asked for his pastoral support in defending God’s little ones in mortal danger. He responded that he could not help us in any way and also advised us not to go any further with our request. Sigitas Tamkevicius happens to be the head of the Lithuanian Bishops’ Conference and as such he assured us that no support of any kind would be granted from the Catholic Church in this tragedy, stating that it was not the Church’ role to resolve justice issues. Of course we not asking for the Church to do the criminal investigation and find the guilty ones in this story. We are not asking (we never expected) the Church to resolve the corruption of our government. We believe that our Lord Jesus Christ is not indifferent to our suffering and we desperately need the support of His Church. We are the weakest side in this battle and we are losing it. In the midst of this darkness and desperation we need our Church’s light to shine so we would not lose our hope even facing the apparent victory of evil in the presence of violent deaths and dreadful fear of very possible future tragedies (which among many could be deaths of the child and her mother). We are asking for the Church to call all the faithful to prayer for protection of the innocence and life of God’s little ones. We are asking for the Church to intercede for us and say a word of consolation. Lithuanian Catholics and especially the families suffering from this tragedy need their Church.

We need the support which is bigger than personal or group prayer. This battle is far beyond the legal level. It is the spiritual battle between good and evil. Dear Holy Father, we need your word. We need your prayer.
With love and trust we will be waiting for your answer.

Source: http://drasiuskedys.droitfondamental.eu/?p=254

2 December 2010

Drąsiaus kelias action in Brussels

By: Jacqueline de Croÿ, Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti Werkgroep Morkhoven

The delegation of eight members of Lithuanian NGO “Drąsiaus kelias”, with the pastoral support of a priest, arrived yesterday to Brussels, after an 1800-km drive passing through the Polish snow storms to fetch pickets. They went to the European Parliament this 2nd of December morning, to request the application of EU laws regarding paedocriminality and child protection in Lithuania. They where told they needed an authorisation from the Belgian police and could not stay.

The “Drąsiaus kelias” delegation came to the foundation Princesses de Croÿ & Massimo Lancellotti and the NGO Morkhoven at 10 o'clock. We had a long conversation where I could explain the situation and the traps to avoid. We have agreed on the content of an EU petition and various actions. I have received the letter to the Pope signed by 135 people and will do my best to make it reach him.  We have tasted the wonderful Lithuanian sausage and they have tasted the Flemish coffee. We then went back all together to the European Parliament at around 1 o’clock, with a huge banderol of 4 meters saying “STOP CORRUPTION LITHUANIA”.

We were left in peace to take the photographs of the protest, by opposition to previous times. People have been filming and taking photographs of us, but the press was absent, because the Kedys case is under censorship in French speaking countries. We where banned to take the pickets in the EU shop, though I gave my word of honour we had no bomb with us. So some stayed outside to keep the pickets safe. An EU-vigil asked the president of NGO Morkhoven if we had permission. He answered: “yes of course, from the president of the EU-parliament”. The vigil did not find that funny and called the police. The Lithuanian delegation left the pickets with the president of Morkhoven and went to see other buildings of the EU-Parliament. By the time I came out of the shop with EU-pamphlets in Lithuanian, the vigil had called back the police to say it was not necessary to come.

We took lots of pictures in view to make a film.  I have received a lovely book about Lithuania.  We exchanged secret codes to be able to communicate without the Lithuanian and Belgian secret services to put there noses in our business.   The delegation of “Drąsiaus kelias” then left back to Lithuania at around 2 o’clock, for another 1.800 kilometres of snow storms and slippery roads to return home.

Jacqueline de Croÿ
Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti
Werkgroep Morkhoven

Source: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000201456933#!/notes/droit-fondamental/drasiaus-kelias-action-in-brussels/478554034490

1 December 2010

D.Kedžio mirties byla dar nepasiekė Švedijos

Drąsiaus Kedžio mirties byla vis dar nepasiekė Švedijos ekspertų, neaiškūs ir vyro artimųjų prokurorui perduoto kraujo pavyzdžių tyrimų rezultatai.

Perdavimą stabdo vertimas

Nors Generalinė prokuratūra lapkričio pradžioje paskelbė, kad D.Kedžio mirties priežastis tirs Švedijos nacionalinio teismo medicinos instituto ekspertai, jie bylos dokumentų savo rankose dar neturi. „Viskas verčiama į švedų kalbą, darbas nėra toks lengvas“, - portalui kaunodiena.lt sakė generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Aidas Mažeika.

Iki šiol neaišku, ar net išvertus visus dokumentus, ekspertizes ir kitą ikiteisminio tyrimo medžiagą, į visus prokurorams ir nukentėjusiems šioje byloje pripažinties D.Kedžio tėvams bei seseriai Neringai Venckienei rūpimus klausimus tikrai atsakymą duos švedų ekspertai. Mat, tikslaus susitarimo, kad būtent jie atliks reikiamas ekspertizes, nėra. „Yra preliminarus susitarimas“, - aiškino A.Mažeika.

Iš viso Švedijos ekspertams ketinama pateikti 30 klausimų, jiems taip pat bus pateikta prokurorų turima Valstybinio teismo medicinos instituto medžiaga bei D.Kedžio šeimos nusamdytų nepriklausomų ekspertų pateiktos išvados ir šias išvadas grindžiantys dokumentai.

Mama turi savų klausimų

Šioje medžiagoje teigiama, kad D.Kedys prieš mirtį buvo smarkiai sumuštas, o vėliau, galimai,  nuskandintas.
Prokurorams pateiktoje medžiagoje Lietuvos ekspertai tvirtina visai ką kitą – esą vyras prisigėrė ir mirė užspringęs savo skrandžio turiniu ir švendrės lapu, smurto žymių ant jo kūno neaptikta.

D.Kedžio mama iš užsienio ekspertų norėtų išgirsti atsakymus į 14 jai rūpimų klausimų. Moteris jų klausia, kaip galėjo į jos sūnaus gerklę patekti maždaug 14 centimetrų ilgio ir vieno centimetro pločio sudžiuvęs švendrės lapas, ar jis galėjo patekti su įkvėpiamu oru, ar veikiamos kažkokios jėgos, pavyzdžiui, vandens srovės, ar šio lapo patekimas neįrodo, kad kvėpuojant į gerklę galėjo patekti ir vandens.

Moteris tikisi sužinoti ir kai kuriuos patikslinimus į jos Lietuvos ekspertams jau užduotus, tačiau tiksliai taip ir neatsakytus klausimus, susijusius su vėmimu, skrandžio turinio patekimu giliai į kvėpavimo takus, ar taip galėjo atsitikti žmogui esant agonijoje, gulint kniūbsčiam, ar žmogus tuo metu galėjo būti sąmojingas?

Užsienio ekspertų L.Kedienė taip pat klausia, ar tikrai išgėręs tokį kiekį alkoholio (prokurorai teigia, kad D.Kedžio organizme rastos net 3,7 promilės alkoholio – red.past.), D.Kedys buvo komos būsenoje, ar tikrai ant jos sūnaus kūno rasti sužalojimai yra padaryti po mirties, ar tikrai, kaip teigia, Teismo medicinos gydytojas P.Petreikis, sužalojimai ant D.Kedžio veido palaipsniui išryškėjo tik todėl, kad jo veidas nuo mirties iki jo kūno suradimo buvo vandenyje?

Kraujo tyrimas užtruko

Atsakymo iki šiol nėra ir dėl D.Kedžio artimųjų prokurorui perduotų kraujo, kurį artimieji rado apleistose karinėse bazėse ant nudaužto butelio. „Taip jie tikrai man perdavė ten rasto kraujo pavyzdžius, juos tiria Kriminalistinių tyrimų centras, tačiau kodėl atsakymas taip užtruko, nežinau“, - portalui kaunodiena.lt kalbėjo A.Mažeika.

Anot D.Kedžio sesers N.Venckienės, jų ekspertai nustatė, kad ant butelio šukės rastas kraujas 100 proc. yra žmogaus. „Jei paaiškėtų, kad tai tikrai brolio kraujas, tyrimas dėl jo mirties turėtų pasisukti visai kitai linkme. Aš įsitikinusi, kad mano brolis buvo nužudytas“, - bene tūkstantąjį kartą pakartoja N.Venckienė.

Šaltinis: http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/nelaimes-kriminalai/d-kedzio-mirties-byla-dar-nepasieke-svedijos-315602/psl-2

Gruodžio 2 d Neringa Venckienė atsakys i Jūsų klausimus

Gruodžio 2 d. nuo 19 val.iki 20 val.svetainėje www.drasiauskelias.lt Neringa Venckienė atsakys į Jūsų klausimus. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti: www.drasiauskelias.lt

 

On 2nd of December from 7-8 pm Lithuanian time (5-6pm UK) Neringa Venckiene will be answering your questions live at www.drasiauskelias.lt 

 

Lets use this opportunity to ask her questions and find out the latest news on her brother's case.

Ensuring justice and protection for all children

The Agency’s third annual Fundamental Rights Conference (FRC) will take place in Brussels on 7-8 December 2010.

Delivering justice for all children and protecting their rights in vulnerable situations will be the theme of the FRC 2010.

The FRC 2010 is organised in cooperation with the Belgian Presidency of the Council of the European Union. The conference will seek to explore avenues for State authorities to protect vulnerable children against violations of their rights.

Read also more about the FRC 2010 on the Website of the Belgian Presidency.

For the latest updates, follow the Fundamental Rights Agency on Facebook and Twitter!

 

Objectives of the FRC 2010

  • developing practical proposals to address challenges faced by particularly vulnerable children in the EU;
  • sharing ‘good practice’ on child-friendly approaches applied by State authorities;
  • strengthening the impact of policies and strategies related to the rights of the child in the EU.

Key Speakers

Hosts:

About the FRC


The Fundamental Rights Conferences (FRC) create a space for policy-makers, experts and human rights defenders to examine key fundamental rights challenges and develop courses of action that better guarantee their protection.

More about the FRC
The FRC is a prime networking opportunity for actors responsible for child protection at EU, international, national and local level as well as at the grass roots.

It will bring together 250-300 stakeholders, including EU and Member State officials, local authorities and intergovernmental organisations, social services and legal practitioners, national human rights institutions, equality bodies and children’s ombudspersons, victim support and child rights non-governmental organisations.

Following the conference, the FRA will summarise in the conference report the discussions and contributions made during the two-days. This report will be available on this web site. The FRA will also propose elements for follow-up and integrate outcomes into its own work.

Source: http://fra.europa.eu/fundamentalrightsconference/index.html