http://www.youtube.com/watch?v=nGP5weQNDY8

Loading...

25 December 2010

'Londono Lietuvių Už Teisingumą' Sveikinimas Prezidentei D. Grybauskaitei

JE Lietuvos Resbublikos Prezidenė D. Grybauskaitė
Londonas,
2010 12 25
JE Prezidentei D.Grybauskaitei

Sveikiname Jūsų Ekselenciją su Šv.Kalėdomis ir Naujaisiais metais, linkėdami pateisinti šiam atsakingam postui Jus išrinkusios tautos lūkesčius ir neprarasti jos pasitikėjimo.

Apžvelgiant praėjusius, daugeliu atžvilgiu sunkiais išbandymais ir didžiuliu Lietuvos visuomenės susiskaldymu pasižymėjusius metus, negalime nepriminti, JE Prezidente,  ką neabejotinai puikiai žinote, kad kaip tauta esame pasiekę kritinę ribą ir mirštame. Serganti visuomenė naikinasi (savižala) arba mato vienintelį būdą išgyventi – emigruoti.

Ekspertų nuomone Lietuva išgyvena pasaulėžiūros, vertybių ir moralės normų devalvaciją, o socialinė atskirtis Lietuvoje įgauna dar didesnį pagreitį. Valstybės ir asmens intereso gynimu turinčios užsiimti valstybės institucijos - teismai, VSD, FNTT, STT, GP, VTAT - atvirai veikia prieš valstybę ir jos piliečius, grubiai pažeidinėdamos LR Konstituciją, kitais įstatymais ir konvencijomis įtvirtintas žmogaus ir mūsų mažiausiųjų piliečių teises. Per dvi dešimtis neteisybės metų mirė moralė, po to - dora, o dabar mūsų akyse marinama tiesa ir teisingumas, Jums, atleiskite, pasyviai  stebint…

Valstybingumo erozija, kurios nori nematyti patogiuose kabinetuose saugiai užsidarę, privilegijomis iki gyvos galvos apsirūpinę ir kompromatais susaistyti funkcionieriai, palaikoma nė kiek nemažėjančių korupcijos mastų, yra tiesioginė visiškai supuvusios, nedesovietizuotos teisėsaugos sistemos pasekmė. Jūsų paskirtasis Generalinis prokuroras D. Valys jau įrodė savo neįgalumą jam patikėtoje misijoje reformuoti generalinę prokuratūrą, kurios veikla vėl ir vėl visuomenei atsiveria naujomis piktžaizdėmis, tokiomis kaip Sausio 13-osios įvykių , V.Pociūno žūties aplinkybių, E.Kusaitės, Gatajevų, Kauno pedofilijos ir nesiliaujančių finansinių nusikaltimų bylų užsitęsę arba nutraukti tyrimai. Jie vykdomi pagal tą patį, lengvai atpažįstamą scenarijų: tyrimo vilkinimas, bylų skaidymas į epizodus ir marinimas. Pastaruoju laikotarpiu išryškėjo naujos tendencijos, kaip įrodymų fabrikavimas ir vengimas tirti alternatyvias bylų dalyvių ir liudininkų žūčių itin keistai pasikartojančiomis, žmogišką orumą žeminančiomis  aplinkybėmis, versijas. Ką jau bekalbėti apie viešai dalintus ir kaip tikėtasi sulaužytus pažadus kreiptis pagalbos į daugiau kompetencijos turinčias tarptautines institucijas. Tuo savo žmonėms ir pasauliui demonstruojama, kokia Lietuvai bevertė yra jos piliečių gyvybė, garbė ir orumas. Suaktyvėjusią visuomenę bandoma įbauginti tuo, kaip lengvai sunaikinamas yra kiekvienas iš mūsų.

Visuomenės negali negluminti ir nepiktinti žmogaus orumą žeminantys epitetai viešuose pasisakymuose iš aukštų tribūnų, dėl antikonstitucinio pobūdžio neįmanomi ir neleistini demokratinės visuomenės valstybės pareigūnams, tačiau stebėtinai gajūs ir toleruojami Lietuvoje, tuo pat metu, kai privati nuomonė yra persekiojama ir baudžiama. Deja, nebaudžiamas nekaltumo prezumpcijos pažeidinėjimas, kai nuosprendžius be teismo melagingai skelbia prokurorai, panaudodami juodąsias technologijas visuomenės nuomonės formavimui žiniasklaidos priemonėmis. Dvigubų standartų taikymas, bylų falsifikavimas ikiteisminio tyrimo institucijose, teismuose ir jų priežiūros dariniuose tampa norma. Todėl, nesilaikant LR Konstitucijos ir pažeidžiant piliečių teises, vykdomi uždari teismo procesai. Tai byloja apie teisinės valstybės nebuvimą, pakerta ir taip menką pasitikėjimą valstybe, norą joje gyventi, jai dirbti ir kurti, demoralizuoja visuomenę, didina įtampas ir ją naikina.

Tik nuo apačios iki viršūnių korumpuotoje Lietuvoje įmanomi tokie paradoksalūs procesai, kurie seka po Seimo parlamentinių tyrimų. Kaip antai, griežtos Teisės ir teisėtvarkos komiteto 2009m. lapkričio mėn. išvados dėl itin blogo D.Kedžio bylos tyrimo, baigiasi visiškai priešingais GP veiksmais - tyrimo tolesniu vilkinimu (užsitęsusiu jau du metus!), nusinešusiu dar daugiau gyvybių, nepagrįstu jos nutraukimu, daugybiniais procesiniais pažeidimais,  nukentėjusiųjų persekiojimu, įtakojant teismus bei kitas valstybines institucijas, ir galiausiai visiškai absurdišku prokurorų, kurių klaidos ir neveikimas jau prieš metus laiko pripažintos ir pateiktos išvadose, nebaudžiamumu, kenkimu byloms ir tolesniu buvimu vadovaujančiuose postuose, ciniškai visiems deklaruojant teismų ir prokuratūros nepriklausomumą.

Linkėdami laimingų Naujųjų metų Jums ir visai Jūsų komandai, nuoširdžiai prašome atkreipti dėmesį bei imtis neatidėliotinų priemonių pagal Jums Konstitucijoje suteiktas galias, pradedant esmines teisėsaugos institucijų reformas, tarp kurių neabejotinai turėtų būti teismų reforma  visuomenės dalyvavimo užtikrinimui teisingumo vykdymo procese, Generalinio prokuroro D.Valio, jam pavaldžių susikompromitavusių, nusikalstamas veikas pagal LR Konstituciją įvykdžiusių prokurorų visose rezonansinėse bylose atstatydinimas bei esminės desovietizacijos visoje teisėsaugos sistemoje reformos inicijavimas.

Su tolimesne griaunamąja nusikaltimų dangstymo ir bendradarbiavimo su priešiškų užsienio valstybių jėgos struktūromis  teisėsaugos veikla Lietuva, kaip suvereni valstybė, neturi ateities. Tam priešintis yra Jūsų ir mūsų konstitucinė teisė. Prie to prisideda ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių piliečiai, atidžiai stebintys Kauno pedofilijos bylos eigą: http://www.gopetition.com/petition/38256.html

Pagarbiai,
"Londono lietuviai už teisingumą" grupė
London Lithuanians for Justice