http://www.youtube.com/watch?v=nGP5weQNDY8

Loading...

6 January 2011

Prokurorė ėjo pareigas neteisėtai?

EKSPERTAI.EU kreipėsi į Generalinį prokurorą Darių Valį dėl Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorės Sigutės Malinauskienės atšaukimo iš ilgų atostogų ir jos nušalinimo nuo pareigų.
Generaliniam prokurorui Dariui Valiui

"Žiniasklaida skelbia, kad trečiadienį Generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis informavo Seimo Antikorupcinės komisijos narius, kad išskirtinių rezonansinių bylų prokurorė Sigutė Malinauskienė  netikėtai staiga išėjo atostogų ilgesniam laikui, todėl visi ikiteisminiai tyrimai kuriuos vykdė ši prokurorė bus perduoti kitiems prokurorams.

Tačiau pačios Generalinės prokuratūros pateikta informacija rodo, kad Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorė Sigutė Malinauskienė, neatitinka priėmimo į tarnybą prokuratūroje ir skyrimo į prokuroro pareigas reikalavimų, neturi reikalingo išsimokslinimo, todėl iš viso negalėjo būti prokurore ir priimti procesinių sprendimų, kuriuos įstatymų numatyta tvarka priima prokurorai.

Prokuratūros įstatymo 25 straipsnis numato, kad asmuo gali būti priimtas į tarnybą prokuratūroje ir paskirtas į prokuroro pareigas tik, jei jis turi turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir yra įgijęs teisės bakalauro bei teisės magistro ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį.

Todėl, paaiškėjus šiai informacijai, prašome:

1. Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorę Sigutę Malinauskienę atšaukti iš ilgesnio laiko atostogų ir nedelsiant nušalinti nuo pareigų.

2. Pradėti tarnybinį patikrinimą dėl Prokuratūros įstatymą pažeidžiančio S. Malinauskienės priėmimo į tarnybą ir skyrimo prokurore.

3. Tuojau pat pradėti tarnybinį patikrinimą dėl Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus vyriausiojo prokuroro Zenono Buroko, kaip aukštesniojo prokuroro, veiksmų, nes jo vadovaujamame skyriuje procesinius sprendimus priiminėjo asmuo, negalintis būti prokuroru.

4. Įvertinti visų galimai neteisėtai dirbusios prokurorės S. Malinauskienės priimtų procesinių veiksmų teisėtumą, nes įstatymai numato, kad ikiteisminiams tyrimams gali vadovauti tik prokuroras, tuo metu Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriuje šiuos sprendimus priėmė S. Malinauskienė, kuri neatitinka įstatymuose numatytų reikalavimų būti prokurore. Jūs juk labai gerai žinote - teisės principas teigia, kad iš neteisės negali kilti teisė.

5. Informuoti abėcėlės tvarka, kokiems ikiteisminiams tyrimams vadovavo S. Malinauskienė nuo jos priėmimo į Generalinę prokuratūrą iki vakar dienos"
.

EKSPERTAI.EU

http://www.ekspertai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1093:prokurore-ejo-pareigas-neteistai&catid=35:k-xxx&Itemid=71

Invitation to participate in the Conference on Pedophilia

PUBLIC MOVEMENT “DRĄSIAUS KELIAS“ (“DRASIUS‘ WAY“) INVITES SCHOLARS, RESEARCHERS AND PUBLIC PEOPLE TO AN INTERNATIONAL  CONFERENCE “PEDOPHILIA IN THE WORLD AND IN LITHUANIA.“
WE INVITE TO DISCUSS THE PROBLEM, WHICH IS BECOMING INCREASINGLY TOPICAL NOWADAYS, ANALYTICALLY AND TO PREPARE PRESENTATIONS ON THE FOLLOWING ISSUES:
 • PEDOPHILIA – A MYTH OR REALITY; 
 • PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL REASONS OF PEDOPHILIA; 
 • MEANS AND WAYS OF PREVENTION; 
 • ADAPTATION AND SOCIALIZATION OF THE VICTIM; 
 • STORIES OF PEDOPHILIA IN THE MEDIA AND IN THE PUBLIC SPACE: IS IT A TABOO TOPIC FOR THE SOCIETY; 
 • FACTS AND STATISTICS OF PEDOPHILIA IN THE WORLD AND LITHUANIA; 
 • THE PROBLEM OF OPEN AND CLOSED SOCIETY: IS LITHUANIAN SOCIETY MATURE ENOUGH TO ADMIT AND DISCUSS PEDOPHILIA FACTS, ETC.
The conference will take place on January 22, 2011 in the hotel „Park Inn Kaunas“, K. Donelaičio str. 27, Kaunas. Please send the topics of the presentations and register until January 9 by adress drasiaus.kelias@gmail.com

Kvietimas į konferenciją apie pedofiliją

Visuomeninis judėjimas ,,Drąsiaus kelias“ kviečia mokslininkus, tyrinėtojus, visuomenės veikėjus į tarptautinę konferenciją ,,Pedofilija pasaulyje ir Lietuvoje“.
Kviečiame analitiškai svarstyti šią šiuo metu vis aktualesne tampančią problemą ir parengti pranešimus tokiais klausimais:
 • pedofilija – mitas ar tikrovė; 
 • pedofilijos reiškinio psichologinės bei socialinės priežastys;  
 • prevencijos priemonės ir būdai; aukos adaptacija ir socializacija; 
 • pedofilijos istorijos žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje: ar tai tabu tema visuomenei; 
 • pedofilijos faktai bei statistika pasaulyje ir Lietuvoje; 
 • visuomenės atvirumo ir uždarumo problema: ar Lietuvos visuomenė yra pribrendusi pripažinti ir svarstyti pedofilijos faktus ir pan.
Konferencija įvyks 2011 m. sausio 22 d. viešbutyje „Park Inn Kaunas“, Donelaičio g.27, Kaunas. Pranešimų temas prašome siųsti ir registruotis iki sausio 9 d. adresu: drasiaus.kelias@gmail.lt