http://www.youtube.com/watch?v=nGP5weQNDY8

Loading...

30 November 2010

Europos Taryba pradėjo naują agitacinę kovą prieš vaikų seksualinį išnaudojimą

 1 iš 5 vaikų Europoje yra seksualinio prievartavimo auka
Vienas iš penkių“ kampanija (http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp), taip pavadinta
todėl, kad vienas iš penkių vaikų Europoje yra seksualinio prievartavimo auka, turi taip pat ir tikslą gerinti tarptautinį bendradarbiavimą nusikaltusiųjų patraukimui baudžiamojon atsakobybėn.  

Jos pagrindinis tikslas yra išmokyti ketverių-septynerių metų amžiaus vaikus naudotis savo teise neleisti peržengti ribos ir išsipasakoti apie prievartavimą.

Ši kampanija vykdoma per televizijos reklamą, knygą ir internetinę svetainę.Jos pagrindinė dalis – Apatinių rūbelių taisyklė – paprastas vadovas, kaip tėvams paaiškinti vaikams, kur svetimi neturi jų liesti, kaip reaguoti ir kur kreiptis pagalbos.

„Kasdien vaikai išnaudojami dažniausiai tų, kuriais jie pasitiki: tėvų, mokytojų ir institucijų vadovų“, - pasakė Maud de Boer Buquicchi, Europos Tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotoja, kampanijos atidarymo ceremonijoje.

„Mes turime padėti jiems išsiveržti iš tų keturių sienų ir kam nors papasakoti kas vyksta.“

Televizijos reklamoje rodomas animacinis žalias vaikutis, kuris leidžia ryškiai nuspalvintą didžiulę ranką glostyti jo galvą ir pakutenti, bet piktai reaguoja, kai ranka paprašo paliesti kūno vietas po apatiniais rūbeliais.Kampanija pasirodo po pernykščio Romos katalikų bažnyčios seksualinio išnaudojimo skandalo paviešinimo.

„Mes nenorime užtraukti gėdos Katalikų bažnyčiai, bet yra žinoma, kad vaikai globos institucijose, kitaip nei normaliomis socialinėmis aplinkybėmis yra ypač lengvai pažeidžiami,“ - naujienų agentūrai pasakė ponia de Boer Buquicchio. „Kol nevėlu reikia imtis tam tikrų priemonių religinėse ir valstybinėse vaikų globos institucijose.“

Šaltinis: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11867159
No comments:

Post a Comment